Skip to main content

Batzordeak

Elkargoko batzordeen helburu nagusia Gobernu Batzordeari laguntzea da, bere eginkizunak ahalik eta modu eraginkorrenean gara ditzan. Elkargoaren estatutuek edo Batzordearen erabakiak zehaztuko dute haien sorrera, eta Gobernu Batzordearen eskumenak bereganatu ahal izango dituzte, bereziki ordenamendu juridikoak lanbide-elkargoei esleitzen dizkien funtzio publikoei dagokienez.

ICASV - Comisiones
Bilatzaile

Dokumentuak

Zu laguntzeko mota askotako dokumentazioa daukagu